Danh sách Bác Sĩ


THÔNG TIN VỀ PHÒNG KHÁM ĐA KHOA NANCY
 
-          Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: PHÒNG KHÁM ĐA KHOA thuộc CTY TNHH KHÁM CHỮA BỆNH NANCY
-          Địa chỉ: 615A Trần Hưng Đạo, P.1, Q.5, TPHCM – ĐT: (028) 3838 2155; FAX: (028) 3838 2154
-          Email: nhikhoanancy@yahoo.com   Web: www.nhikhoanancy.com.vn
-          Thời gian hoạt động: 24g/ngày, 7ngày/tuần
-          Phạm vi hoạt động chuyên môn: được thực hiện các Kỹ thuật Chuyên khoa: Nhi – Ngoại – Răng Hàm Mặt – Tai mũi họng – Chẩn đoán hình ảnh – Xét nghiệm – Dinh dưỡng.
-          Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 01360/SYT-GPHĐ do Sở Y Tế TPHCM cấp ngày 08/01/2014.
 
DANH SÁCH BÁC SĨ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐÃ ĐƯỢC SỞ Y TẾ PHÊ DUYỆT
STT Họ và Tên
người hành nghề
Phạm vi
hoạt động chuyên môn
Số CCHN
 đã được cấp
Thời gian đăng ký
 làm việc tại
cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh
Vị trí Chuyên môn
1  
BS CK II Nguyễn Thị Ngọc Anh
Khám bệnh, chữa bệnh CK Nhi 003837/HCM-CCHN 24/24g
 
BS Giám đốc, người chịu trách nhiệm Chuyên môn Kỹ thuật kiêm phụ trách phòng khám chuyên khoa Nhi
2 BS Đặng Kim Quan Khám bệnh, chữa bệnh CK Ngoại 007002/HCM-CCHN 7g-16g
 
BS phụ trách Phòng khám chuyên khoa Ngoại
3 BS CK II Lâm Mộng Thu Khám bệnh, chữa bệnh CK TMH 006437/HCM-CCHN 24/24g
 
Bs phụ trách phòng khám chuyên khoa TMH
 
4 BS CK I Mai Thanh Hòa Khám bệnh, chữa bệnh CK RHM 006394/HCM-CCHN 24/24g
 
BS phụ trách phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt
5 BS Hồ Đào Khám bệnh, chữa bệnh CK Nhi 003106/HCM-CCHN 24/24g
 
Khám bệnh, chữa bệnh Chuyên khoa Nhi
6 ThS BS Nguyễn Thị Tường Vân Khám bệnh, chữa bệnh CK Nhi 005416/HCM-CCHN 24/24g
 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi
7 BS CK I Lê Thị Thu Vân
 
Khám bệnh, chữa bệnh CK Nhi 006914/HCM-CCHN 24/24g
 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi
8
 
BS CK II Lê Thanh Điền Khám bệnh, chữa bệnh CK Nhi 009166/HCM-CCHN 24/24g
 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi
 
9 BS CK I Phạm Minh Tuấn Khám bệnh, chữa bệnh CK Nhi 007087/HCM-CCHN 7g-16g30
 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi
10 BS CK  I Đoàn Ngọc Tuyến Khám bệnh, chữa bệnh CK Nhi 006583/HCM-CCHN 24/24g
 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi
 
11 BS CK II Trịnh Minh Châu Khám bệnh, chữa bệnh CK Nhi 002231/HCM-CCHN 7g-16g
 
Khám bệnh, chữa bệnh Chuyên khoa Nhi
12 BS CK I Ngô Ngọc Minh Thư Khám bệnh, chữa bệnh CK Nhi 0056/HCM-CCHN 7g-16g
 
Khám bệnh, chữa bệnh Chuyên khoa Nhi
13 BS  Mai Thị Thanh Thủy Khám bệnh, chữa bệnh CK Nhi 002343/HCM-CCHN 7g-16g
 
Khám bệnh, chữa bệnh Chuyên khoa Nhi
14 BS CK II Dương Lệ Nguyệt Khám bệnh, chữa bệnh CK Nhi 008238/HCM-CCHN 17g-19g30
 
Khám bệnh, chữa bệnh Chuyên khoa Nhi
15 BS CK I Đinh Thị Minh Tâm Khám bệnh, chữa bệnh CK Nhi 010459/HCM-CCHN 24/24g
 
Khám bệnh, chữa bệnh Chuyên khoa Nhi
16 PGS TS BS Vũ Minh Phúc Khám bệnh, chữa bệnh CK Nhi 001686/HCM-CCHN 17g-19g30
 
Khám bệnh, chữa bệnh Chuyên khoa Nhi
17 BS Nguyễn Thị Phương Huệ    Khám bệnh, chữa bệnh CK Nhi
 
003064/HCM-CCHN 17g-19g30
 
Khám bệnh, chữa bệnh Chuyên khoa Nhi
18 BS Trần Thiện Minh Khám bệnh, chữa bệnh CK Nhi 008621/HCM-CCHN 24/24g
 
Khám bệnh, chữa bệnh Chuyên khoa Nhi
19 BS CK I Nguyễn Quang Đại Khám bệnh, chữa bệnh CK Nhi 002304/HCM-CCHN 17g-19g30
 
Khám bệnh, chữa bệnh Chuyên khoa Nhi
20 BS CK I Lầu Thị Kim Dung Khám bệnh, chữa bệnh CK Nhi 000187/HCM-CCHN 17g-19g30
 
Khám bệnh, chữa bệnh Chuyên khoa Nhi
21 BS Nguyễn Quang Vinh Khám bệnh, chữa bệnh CK Nhi 008950/HCM-CCHN 11g30 đến 12g30
 
Khám bệnh, chữa bệnh Chuyên khoa Nhi
22 BS CK I Nguyễn Văn Quang Khám bệnh, chữa bệnh CK Nhi 0018837/HCM-CCHN 17g đến 19g30
 
Khám bệnh, chữa bệnh Chuyên khoa Nhi
23 BS CK I Nguyễn Thị Hoàng Thúy Khám bệnh, chữa bệnh CK Nhi 013225/HCM-CCHN 24/24g
 
Khám bệnh, chữa bệnh Chuyên khoa Nhi
24 TS BS CK II Huỳnh Thị Duy Hương Khám bệnh, chữa bệnh CK Nhi & Dinh dưỡng 1539/HCM-CCHN 2-4-6
7g00-12g00
Khám chữa bệnh chuyên khoa Nhi & Dinh dưỡng
25 ThS BS Trần Minh Thùy Khám bệnh, chữa bệnh CK Nhi 010461/HCM-CCHN 24/24g
 
Khám chữa bệnh chuyên khoa Nhi
26 ThS BS Mai Văn Bôn Khám bệnh, chữa bệnh
CK Nhi
 
001385/HCM-CCHN và QĐ 589/QĐ-SYT 7g00-16g00
 
Khám bệnh, chữa bệnh Chuyên khoa Nhi
27 BS CK I Đỗ Thị Thanh Tòng Khám bệnh, chữa bệnh
CK Nhi
 
0016152/HCM-CCHN 17g00-19g30
 
Khám bệnh, chữa bệnh Chuyên khoa Nhi
28  
BS CK I Nguyễn Quang Sơn
 
Khám bệnh chữa bệnh CK Nhi
 
000296/HCM-CCHN
 
Từ thứ 2 đến thứ 6
19g30-7g00
Thứ 7 và CN
12g00-19g30
 
 
Khám bệnh, chữa bệnh Chuyên khoa Nhi
29 bs Nguyễn Kim Thanh  Khám bệnh,chữa bệnh CK RHM 0035660/HCM-CCHN
17g00-19g30
Khám bệnh, chữa bệnh Chuyên khoa RHM
 

                                                                                                               Giám đốc
 
 
 
BS CK II NGUYỄN THỊ NGỌC ANH
 
 
Phòng Khám Đa Khoa Nancy

Địa Chỉ: 615A Trần Hưng Đạo, Q.5, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3838 2155 -(028)38382332
Fax: (028) 3838 2154