Bảng giá dịch vụ khám bệnh
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA NANCY 
*************
 
BẢNG GIÁ
 
KHÁM BỆNH                                          :      120.000 đ

- KHÁM CHUYÊN KHOA                       :      250.000 đ
 
- KHÁM VÀ XỬ TRÍ CẤP CỨU              :      150.000 đ
 
- KHÁM TƯ VẤN CHÍCH NGỪA           :        80.000 đ

 

 
                                                           TP. HCM, ngày 14 tháng 08 năm 2017
                                                       TM. PHÒNG KHÁM ĐA KHOA NANCY
Phòng Khám Đa Khoa Nancy

Địa Chỉ: 615A Trần Hưng Đạo, Q.5, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3838 2155 -(028)38382332
Fax: (028) 3838 2154