HỘI DIỄN VĂN NGHỆ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC - LAO ĐỘNG NGÀNH Y TẾ
Kỷ niệm 126 năm ngày ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh,tập thể nhân viên nancy hưởng ứng hội thi văn nghệ công nhân viên chức – lien ngành y tế năm 2016
Phòng Khám Đa Khoa Nancy

Địa Chỉ: 615A Trần Hưng Đạo, Q.5, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3838 2155 -(028)38382332
Fax: (028) 3838 2154