Bảng báo giá dịch vụ phòng khám Nancy


BẢNG GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ


CTY TNHH KHÁM CHỮA BỆNH NANCY
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA NANCY
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01-01-2020
STT NỘI DUNG GIÁ
I. KHÁM BỆNH NGÀY THƯỜNG – CHỦ NHẬT
 1. KHÁM BỆNH TRONG GIỜ ( TỪ 7H ĐẾN 19H30 )
   – Khám bệnh tổng quát 140,000đ/ lần khám
   – Khám bệnh tổng quát ( thẻ thành viên) 120,000đ/ lần khám
   – Khám ngoại khoa 140,000đ/ lần khám
   – Khám tai mũi họng 140,000đ/ lần khám
   – Khám thần kinh 140,000đ/ lần khám
   – Khám tim mạch 140,000đ/ lần khám
   – Khám tư vấn tiêm chủng 100,000đ/ lần khám
   – Khám cấp cứu 200,000đ/ lần khám
   – Khám trẻ em nước ngoài 400,000đ/ lần khám
   – Khám tư vấn dinh dưỡng cho trẻ từ 0 đến 48 tháng 350,000đ/ lần khám
     ( đánh giá tăng trưởng thể chất và tâm thần vận động)
    ( điều trị trẻ biếng ăn, sắp xếp bữa ăn)
    ( tham vấn đặc hiệu về các kết quả xét nghiệm vì biếng ăn,
     kén ăn, sợ ăn)
   – Khám sàng lọc đặc hiệu cho trẻ từ 0 đến 48 tháng 450,000đ/ lần khám
     ( điều trị các bệnh về trì hoãn phát triển, bệnh nhi sinh non,
       sinh nhẹ cân, sinh mổ, sinh ngạc)

 2. KHÁM BỆNH NGOÀI GIỜ ( TỪ 19H30 ĐẾN 21H30 )
    – Khám bệnh tổng quát 160,000đ/ lần khám
3. KHÁM BỆNH NGÀY LỄ-TẾT
   – Khám bệnh tổng quát 160,000đ/ lần khám
   – Khám bệnh tổng quát ( thẻ thành viên) 140,000đ/ lần khám
   – Khám tai mũi họng 160,000đ/ lần khám
II. TIÊM CHỦNG
8 Avaxim 80UI 0,5ml             450,000
9 Engerix B 10mcg/0,5ml                90,000
10 Engerix B 20mcg/1ml             150,000
11 Euvax B 10mcg/0,5ml                80,000
12 Euvax B 20mcg/1ml             130,000
13 Infanrix Hexa 0,5ml             950,000
14 Hexaxim 0,5ml             950,000
15 Jevax  1ml                85,000
16 Imojev             660,000
17 Meningo A+C 0,5ml             160,000
18 VA-Mengoc BC 0,5ml             200,000
19 MMR II 0,5ml             185,000
20 Synflorix 0,5ml             990,000
21 Pentaxim 0,5ml             750,000
22 Rotarix 1,5ml             840,000
23 Rotateq 2ml             600,000
24 Tetraxim 0,5ml             460,000
25 Adacel 0,5ml             630,000
26 Twinrix 1ml             550,000
27 Typhim VI 0,5ml             170,000
28 Varivax 0,5ml             800,000
29 Vaxigrip 0,5ml             240,000
30 Vaxigrip 0,25ml             190,000
III. CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
SIÊU ÂM
31 Siêu âm bụng tổng quát             120,000
32 Siêu âm tuyến mang tai             120,000
33 Siêu âm tuyến giáp             120,000
34 Siêu âm tuyến nước bọt             120,000
NỘI SOI
35 Nội soi Tai mũi họng (có hình ảnh)             250,000
36 Nội soi Tai mũi họng (không hình ảnh)             200,000
X – QUANG
37 Phổi (<4 tuổi) C                80,000
38 Phồi (từ 4 tuổi – 8 tuổi) B                90,000
39 Blondeau (1/2) C                80,000
40 Blondeau Hirtz (B+H) B             100,000
41 Cột sống cổ thẳng/ nghiêng (2B)             130,000
42 Cột sống thắt lưng thằng / nghiêng (1A/2B)             130,000
43 Cột sống ngực thẳng / nghiêng (2B/1A)             130,000
44 Xương khớp cổ tay nhi sơ sinh thẳng / nghiêng  (C)             100,000
45 Xương bàn tay nhi sơ sinh thẳng / nghiêng (C)             100,000
46 Xương bàn chân nhi sơ sinh thẳng / nghiêng  (C)             100,000
47 Schuller (1/2A) B             100,000
48 Phổi người lớn A             100,000
49 Cột sống cổ chếch 3/4 Phải / Trái (2B)             125,000
50 Xương khuỷu tay nhi sơ sinh thẳng / nghiêng (C)             100,000
51 Xương khớp vai nhi sơ sinh thẳng  (C)                80,000
52 Xương cổ tay trẻ từ 2t-5t thẳng / nghiêng (B)             100,000
53 Xương cổ chân trẻ từ 2t-5t thẳng / nghiêng (B)             100,000
54 Xương bàn tay trẻ từ 2t-5t thẳng / nghiêng  (B)             100,000
55 Xương bàn chân trẻ từ 2t-5t thẳng / nghiêng  (B)             100,000
56 Xương khớp gối trẻ từ 2t-5t thẳng / nghiêng  (B)             100,000
57 Xương khuỷu tay trẻ từ 2t-5t thắng / nghiêng (B)             100,000
58 Xương cẳng chân trẻ từ 6t> T-N (A)             110,000
59 Xương bàn tay người lớn T-N (B)             100,000
60 Xương cổ tay người lớn T-N (B)             100,000
61 Xương khuỷu tay người lớn T-N (B)             100,000
62 Xương khớp vai người lớn (B)                90,000
63 Xương cổ chân người lớn T-N (B)             100,000
64 Xương cẳng tay người lớn T-N (A)             125,000
65 Xương cẳng chân người lớn T-N (A)             100,000
66 Xương đùi người lớn T-N (A)             100,000
67 Cột sống cổ T/N chếch 3/4             210,000
68 Xương bàn chân người lớn (A)             125,000
69 Cột sống cổ nghiêng (2B)                50,000
70 Phổi nghiêng             100,000
71 Khớp thái dương hàm (2B)             170,000
72 Xương bàn tay trẻ từ 2t-5t T-N  (B)                50,000
73 Xương bàn chân trẻ từ 2t-5t nghiêng (B)                50,000
74 Xương khuỷu tay nhi sơ sinh nghiêng (C)                45,000
75 Xương khớp vai nhi sơ sinh nghiêng (C)                45,000
76 Xương cánh tay thẳng / nghiêng trẻ em (B)             100,000
77 Xương cánh tay thẳng / nghiêng người lớn (A)             125,000
78 Xương khớp gối trẻ từ 2t-5t nghiêng (B)                50,000
79 Xương khuỷu tay trẻ từ 2t-5t nghiêng (B)                50,000
IV. XÉT NGHIỆM
80 Công thức máu                80,000
81 VS ( ESR )                50,000
82 TC                40,000
83 HCT – Tiểu cầu                40,000
84 Soi phân                50,000
85 HBsAg             120,000
86 Tổng phân tích nước tiểu                60,000
V. CẤP CỨU
DỊCH VỤ
87 Cắt chỉ                60,000
88 Hút mũi                50,000
89 Thay băng nhỏ                55,000
90 Thay băng lớn                90,000
91 Hút đàm                50,000
92 Thông tiểu                90,000
93 Lưu truyền dịch (chai 1)             200,000
94 Lưu truyền dịch (chai 2)             140,000
95 Thay băng (urgo) 2 miếng                90,000
96 Thay băng cắt chỉ                70,000
97 Đo điện tim             110,000
98 Thay băng (urgo) 1 miếng                70,000
99 Thay băng (urgo) 3 miếng             120,000
100 Thay băng Povidin gạc                70,000
101 Thay băng phỏng (1 miếng)             100,000
102 Thay băng phỏng ( 2 miếng)             120,000
103 Lau mát                50,000
104 Thay băng – silvirin                80,000
105 Thay băng povidin gạc 2 miếng                90,000
106 Thay băng Povidine gạc 3 miếng             130,000
107 Gạc Povidine                40,000
108 Thay băng thun (1 móc)                50,000
109 Thay bang thun (2 móc)                50,000
110 Thay băng thun (3 móc)                60,000
THUỐC CẤP CỨU
111 ADRENALINE                60,000
112 GENTAMYCINE                55,000
113 SOLU MEDROL 40mg                90,000
114 HYDROCOTISONE                90,000
115 DIAZEPAM                90,000
116 ATROPINE                60,000
117 VITAMIN K1                60,000
XÔNG KHÍ DUNG
118 ADERNALINE – PULMICORT                75,000
119 ADERNALINE ( 2 ống)                65,000
120 ADERNALINE ( 2 ống) – OXY                75,000
121 ADERNALINE ( 2 ống) – PULMICORT                75,000
122 ADERNALINE ( 2 ống) – PULMICORT – OXY                85,000
123 ADRENALINE                55,000
124 ADRENALINE – OXY                65,000
125 ADRENALINE – SOLU MEDROL                90,000
126 COMBIVENT                55,000
127 COMBIVENT – NEODEX                65,000
128 COMBIVENT – OXY                65,000
129 COMBIVENT – PULMICORT – VENTOLIN                95,000
130 COMBIVENT – PULMICORT ( 2 ống) – OXY             100,000
131 COMBIVENT – SOLU MEDROL             100,000
132 COMBIVENT-PULMICORT-OXY                85,000
133 GENTAMYCINE                55,000
134 GENTAMYCINE – PULMICORT                75,000
135 GENTAMYCINE – SOLU MEDROL                90,000
136 GENTAMYCINE-OXY                75,000
137 NACL                35,000
138 NACL – OXY                50,000
139 NEODEX                45,000
140 NEODEX – NACL                50,000
141 NEODEX – OXY                55,000
142 NEODEX – SOLU MEDROL             100,000
143 NEODEX – VENTOLINE                65,000
144 PULMICORT                55,000
145 PULMICORT – COMBIVENT                75,000
146 PULMICORT – OXY                75,000
147 PULMICORT ( 2 ống) – OXY                95,000
148 PULMICORT ( 2 ống)                75,000
149 PULMICORT ( 2 ống) – VENTOLIN                95,000
150 SOLU MEDROL                80,000
151 SOLU MEDROL – OXY                90,000
152 VENTOLIN                50,000
153 VENTOLIN – ADRENALINE                65,000
154 VENTOLIN – ADRENALINE – OXY                75,000
155 VENTOLIN – COMBIVENT                65,000
156 VENTOLIN – COMBIVENT – OXY                75,000
157 VENTOLIN – NEODEX – OXY                75,000
158 VENTOLIN – OXY                65,000
159 VENTOLIN – PULMICORT                75,000
160 VENTOLIN – PULMICORT – OXY                85,000
161 VENTOLIN – SOLU MEDROL                90,000
162 VENTOLIN – SOLU MEDROL – OXY             100,000
163 VENTOLIN – ADRENALINE ( 2 ống)                75,000
164 VENTOLIN – ADRENALINE ( 2 ống) – OXY                85,000
VI. TAI MŨI HỌNG
165 Làm thuốc tai 1 bên                50,000
166 Lấy rái tai 1 bên                60,000
167 Lấy rái tai 2 bên             100,000
168 Lấy dị vật tai             120,000
169 Lấy dị vật mũi             120,000
170 Gắp xương cá             200,000
171 Rạch abces quanh amidan             350,000
172 Nội soi họng gắp xương cá             250,000
173 Nội soi tai lấy dị vật             170,000
174 Nội soi mũi lấy dị vật             170,000
175 Rửa tai 1 bên                60,000
176 Rửa tai 2 bên             110,000
177 Làm thuốc tai 2 bên                90,000
VII. NHA
TRÁM RĂNG
178 Trám răng trẻ em 1                80,000
179 Trám răng trẻ em 2             120,000
180 Trám ngừa sâu răng             150,000
NHỔ RĂNG
181 Răng sữa                50,000
182 Răng sữa nhiều chân 1                70,000
183 Răng sữa nhiều chân 2             100,000
VIII. VẬT DỤNG Y TẾ TIÊU HAO
184 Băng cá nhân                  1,000
185 Bơm tiêm                  1,000
186 Alcohol pad                  1,000
187 Khẩu trang giấy                  2,000
188 Cây đè lưỡi                  1,000
189 Kim luồn                25,000
190 Kim tiêm                  5,000
191 Gạc miếng                10,000
192 Găng tay tiệt trùng                  2,000
193 Dây truyền dịch                20,000
194 Nắp kim luồn                  6,000
195 Sond hút đàm                  6,000
196 Mask xông khí dung                25,000
197 Băng thun                20,000