Bs CK1 Đỗ Thị Thanh Tòng

BS Điều trị Khoa Nhi

  • Họ Tên: Đỗ thị thanh Tòng – Nữ.
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh
  • Quá trình đào tạo – Các học hàm, học vị đạt được:

– Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa 1998.

– Chuyên khoa I Nhi 2005

  • Kinh Nghiệm :

– Bs điều trị Khoa Nội nhi – Bệnh viện Triều an.

– Bs điều trị Phòng khám đa khoa Nancy từ năm 2010

 

Categories:

petrus.dao