BSCK1 Phạm Minh Tuấn

SOI03257-2

BS Điều trị Phòng khám Đa khoa Nancy

  • Họ tên: PHẠM MINH TUẤN
  • Ngôn ngữ : Tiếng Anh
  • Quá trình đào tạo – Các học hàm, học vị đạt được:

Tốt nghiệp Bác sỹ đa khoa trường ĐHYD Tp.HCM năm 2000.

Tốt nghiệp chuyên khoa 1 Nhi trường ĐHYD Tp.HCM năm 2007

  • Kinh Nghiệm :

Bác sỹ điều trị PKĐK Nancy từ 2007

Categories:

petrus.dao