PGS TS BS Vũ Minh Phúc

Phó Khoa Y ĐHYD TP.HCM
Chủ nhiệm Bộ môn Nhi – ĐH Y Dược TP.HCM
Trưởng Khoa Tim mạch BV Nhi Đồng 1

Categories:

petrus.dao