Bs CK1 Ngô Ngọc Minh Thư

Nguyên Phó Khoa Tim Mạch BV Nhi Đồng 1
Tu nghiệp Chuyên khoa Nhi tại BV JEAN VERDIER, BONDY, PARIS, Pháp (FFI)

Categories:

petrus.dao