Tiêm chủng – phòng ngừa

Chủng ngừa là liệu pháp quan trọng nhằm ngăn ngừa sớm bệnh lý, đảm bảo sức khỏe và sự phát triển toàn diện. Hiện nay, Đa khoa Pacific là một trong những địa chỉ được Bộ Y tế bảo hộ, cung cấp gói dịch vụ chủng ngừa chất lượng, đa dạng dành cho nhiều đối tượng, cụ thể:

Categories:

petrus.dao