Thư viện y học


463-gm-syt.Giấy mời tập huấn tiêm chủng covid19 cho trẻ 5- dưới 12 tuổi

883-syt-nvy_tieu chí chất lượng áp dụng cho phòng khám đa khoa

1120-SYT-NVY

1398-syt-nvd.signed

2022 819 GM tap huan huong dan su dung HTTC Covid-19 va quy trinh to chuc buoi tiem chung VX phong Covid-19 cho tre tu 5 den 11 tuoi

2022 1205 GIẤY MỜI Tập huấn An toàn tiêm chủng vắc xin phòng Covid 19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi đợt 2

2468-STTTT-CNTT.signed4308ub_signed9256-syt-nvy.signed (1)9256-syt-nvy.signed (2)9256-syt-nvy.signed9361.SYT triển khai Thông tư 20 về quản lý chất thải y tế trong khuôn viên cơ sở y tế

9550 – SYT -VP.signed

9738-syt-nvy.signedCV Triển khai chương trình phòng chống lao 03-18-2022 15-31-20

FILE_20211213_144803_Thông báo 1294-TB YT 13-Dec-2021 14-46-46

FILE_20211221_092919_VB_CD_1643661

FILE_20220311_183707_VB_CD_1712337 (1)

FILE_20220311_183707_VB_CD_1712337

Hướng dẫn tiêm từ 5 đến dưới 12 tuổi 31.3.2022F

Khám sàng lọc trước TC VX COVID cho trẻ em từ 5- dưới 12 tuổi – 31-3-2022-BVNTW- 10.am (1)

Khám sàng lọc trước TC VX COVID cho trẻ em từ 5- dưới 12 tuổi – 31-3-2022-BVNTW- 10.am

Người dân – hướng dẫn ver3

Quyet dinh Huong dan kham sang loc truoc tiem VX phong COVID-19 cho nguoi tren 18.signed (1)

Quyet dinh Huong dan kham sang loc truoc tiem VX phong COVID-19 cho nguoi tren 18.signed

TD-PUSTC-Covid-2022-BYT31.03 (1)

TD-PUSTC-Covid-2022-BYT31.03

Our Procedures

 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

procedure

 

Cancer Research Programs

 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

hidden in the middle of text. All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined chunks as necessary, making this the first true generator on the Internet.

 

 • Cardiothoracic Surgery
 • Nuclear magnetic
 • Nuclear magnetic
 • Nuclear magnetic
 • Nuclear magnetic
 • Nuclear magnetic
 • Nuclear magnetic
 • Nuclear magnetic

Our Procedures

 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

procedure

 

Cancer Research Programs

 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

hidden in the middle of text. All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined chunks as necessary, making this the first true generator on the Internet.

 

 • Cardiothoracic Surgery
 • Nuclear magnetic
 • Nuclear magnetic
 • Nuclear magnetic
 • Nuclear magnetic
 • Nuclear magnetic
 • Nuclear magnetic
 • Nuclear magnetic

Our Procedures

 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

procedure

 

Cancer Research Programs

 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

hidden in the middle of text. All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined chunks as necessary, making this the first true generator on the Internet.

 

 • Cardiothoracic Surgery
 • Nuclear magnetic
 • Nuclear magnetic
 • Nuclear magnetic
 • Nuclear magnetic
 • Nuclear magnetic
 • Nuclear magnetic
 • Nuclear magnetic

Our Procedures

 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

procedure

 

Cancer Research Programs

 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

hidden in the middle of text. All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined chunks as necessary, making this the first true generator on the Internet.

 

 • Cardiothoracic Surgery
 • Nuclear magnetic
 • Nuclear magnetic
 • Nuclear magnetic
 • Nuclear magnetic
 • Nuclear magnetic
 • Nuclear magnetic
 • Nuclear magnetic

Our Procedures

 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

procedure

 

Cancer Research Programs

 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

hidden in the middle of text. All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined chunks as necessary, making this the first true generator on the Internet.

 

 • Cardiothoracic Surgery
 • Nuclear magnetic
 • Nuclear magnetic
 • Nuclear magnetic
 • Nuclear magnetic
 • Nuclear magnetic
 • Nuclear magnetic
 • Nuclear magnetic

Our Procedures

 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

procedure

 

Cancer Research Programs

 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

hidden in the middle of text. All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined chunks as necessary, making this the first true generator on the Internet.

 

 • Cardiothoracic Surgery
 • Nuclear magnetic
 • Nuclear magnetic
 • Nuclear magnetic
 • Nuclear magnetic
 • Nuclear magnetic
 • Nuclear magnetic
 • Nuclear magnetic

Our Procedures

 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

procedure

 

Cancer Research Programs

 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

hidden in the middle of text. All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined chunks as necessary, making this the first true generator on the Internet.

 

 • Cardiothoracic Surgery
 • Nuclear magnetic
 • Nuclear magnetic
 • Nuclear magnetic
 • Nuclear magnetic
 • Nuclear magnetic
 • Nuclear magnetic
 • Nuclear magnetic

Our Procedures

 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

procedure

 

Cancer Research Programs

 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

hidden in the middle of text. All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined chunks as necessary, making this the first true generator on the Internet.

 

 • Cardiothoracic Surgery
 • Nuclear magnetic
 • Nuclear magnetic
 • Nuclear magnetic
 • Nuclear magnetic
 • Nuclear magnetic
 • Nuclear magnetic
 • Nuclear magnetic

Our Procedures

 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

procedure

 

Cancer Research Programs

 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

hidden in the middle of text. All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined chunks as necessary, making this the first true generator on the Internet.

 

 • Cardiothoracic Surgery
 • Nuclear magnetic
 • Nuclear magnetic
 • Nuclear magnetic
 • Nuclear magnetic
 • Nuclear magnetic
 • Nuclear magnetic
 • Nuclear magnetic

Our Procedures

 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

procedure

 

Cancer Research Programs

 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

hidden in the middle of text. All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined chunks as necessary, making this the first true generator on the Internet.

 

 • Cardiothoracic Surgery
 • Nuclear magnetic
 • Nuclear magnetic
 • Nuclear magnetic
 • Nuclear magnetic
 • Nuclear magnetic
 • Nuclear magnetic
 • Nuclear magnetic